preloader
blog-thumb
 • Autor :Ivan Piton
 • Datum :22 Feb, 2022

Česta pitanja o porezu

Potaknuti raznim upitima vezanima uz porez, u nastavku donosimo pregled najčešćih pitanja i odgovora u pojedinim situacijama. Nastavno, slijedi i edukativni prilog kripto riječnika s osnovnim pojmovima za sve koji ulaze u svijet kriptovaluta.

 1. Na što se plaća porez i kada nastaje porezna obaveza?
 • Porezna obaveza nastaje u trenutku otuđenja odnosno konverzije kriptovalute za fiat valutu. Porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka plaća se na razliku između nabavne i prodajne cijene izražene u fiat valuti.
 1. Na koji način se utvrđuje i plaća porez na dohodak od kapitala?
 • Porezni obveznik dužan je sam obračunati i uplatiti porez na dohodak do zadnjeg dana veljače tekuće godine za kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini, a umanjene za eventualne kapitalne gubitke u istoj kalendarskoj godini. Porez plaćen po osnovi kapitalnih dobitaka smatrat će se konačnim. Porez se u 2021. plaća po stopi od 10% uvećano za prirez koji su propisale općina/grad u kojem porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište.
 1. Kako se utvrđuje vrijednost ostvarenog kapitalnog dobitka na koji se obračunava porez na dohodak?
 • Kako bi se ostvareni kapitalni dobitak mogao točno utvrditi, porezni obveznik mora voditi evidenciju o svakoj transakciji (kupnja i prodaja) kako je propisano čl. 70 st. 5 Zakona o porezu na dohodak. Evidencija se vodi po FIFO metodi (First in First out). Ako je izvršeno više transakcija u jednom danu onda se podatak unosi zbirno za taj dan.
 1. Koji izvještaj se podnosi poreznoj upravi i kada?
 • Porezni obveznik koji ostvari kapitalni dobitak s osnove trgovanja kriptovalutama obvezan je do kraja veljače tekuće godine podnijeti JOPPD obrazac za ostvaren kapitalni dobitak u prethodnoj godini. Ako smanjenje kapitalnih dobitaka za ostvarene kapitalne gubitke rezultira kapitalnim gubitkom (u istoj poreznoj godini i uz uvjet da su kriptovalute stečene poslije 01.01.2016.) nema obveze podnošenja JOPPD obrasca.
 1. U kojim slučajevima ne dolazi do porezne obveze?
 • Kada je imovina stečena prije 01.01.2016.
 • Kada je imovina otuđena nakon proteka 2 godine od datuma stjecanja
 • Kada se zamjenjuje kripto za kripto (dakle ne dolazi do konverzije u fiat valutu)
 • Kada je kapitalni gubitak veći od dobitka (kapitalni gubitak priznaje se samo ako je imovina po kojoj je gubitak ostvaren nabavljena poslije 01.01.2016. i ako je gubitak ostvaren unutar 2 godine od stjecanja)
 1. Što s dohotkom koji je ostvaren rudarenjem?
 • Kod ovog načina stjecanja potencijalno se mogu javiti 2 vrste dohotka: Inicijalni dohodak (nagrada koju rudar ostvari) smatra se drugim dohotkom iz čl. 39 Zakona o porezu na dohodak. Ukoliko rudar odluči stečene kriptovalute zadržati i dalje trgovati s njima u namjeri da porastom njene vrijednosti ostvari kapitalni dobitak tada se za taj eventualni dobitak utvrđuje dohodak od kapita.a U potonjem porezna obveza nastaje prilikom konverzije u fiat valutu.
 1. Što ako je rudarenje ˝osnovno zanimanje˝?
 • Ukoliko se rudarenje obavlja kontinuirano u dužem vremenskom periodu s namjerom stjecanja dohotka, a pritom niste zaposleni po nijednoj drugoj osnovi, obvezni ste registrirati samostalnu djelatnost i dohodak utvrditi sukladno člancima 30-35 Zakona o porezu na dohodak. Isto možete učiniti i dobrovoljno ako povremeno ostvarujete dohodak od rudarenja.
 1. Što ako kriptovalute steknem putem donacija?
 • U slučaju da fizička osoba stekne kriptovalute putem donacija, to se smatra neoporezivim primitkom, ali samo ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 • • nema protučinidbe

 • • vjerodostojnom dokumentacijom se može dokazati da su sredstva darovale fizičke osobe koje ne obavljaju samostalnu djelatnost

 • • da su sredstva koja se daruju stečena iz oporezivog dohotka ili proizlaze iz primitaka koji se ne smatraju dohotkom

 • Ukoliko jedan od navedenih uvjeta nije zadovoljen, na navedeni primitak (donaciju) sam primatelj donacije ovezan je obračunati i uplatiti porez na dohodak po osnovi drugog dohotka te pripadajuće doprinose. U roku od 30 dana podnosi se i JOPPD obrazac. Uz navedeno, ako se doniranim kriptovalutama daroprimatelj koristi za daljnje trgovanje i ostvari kapitalni dobitak, tada plaća i porez na dohodak po osnovi kapitalnog dobitka. I ovdje vrijedi pravilo 2 godine od datuma stjecanja. Dakle ako ih otuđi nakon protekle 2 godine od dana stjecanja od strane darovatelja, ne dolazi do porezne obveze.

 1. Što ako kriptovalute steknem kroz naplatu za isporučena dobra/usluge?
 • Ovakvu vrstu stjecanja mogu ostvariti samo fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost odnosno obrtnici koji naplaćuju svoje usluge/dobra u kriptovaluti umjesto u tradicionalnoj valuti. Ukoliko se naplata procesira putem platne platforme (poput PayCek) tada ne dolazi do razlike u cijeni između kriptovalute u odnosu na kunu jer korisnik na svoje račun dobije kune i nma stvarnog primitka kriptovalute, te samim time nema eventualno dodatno ostvarenog dobitka. Ukoliko se naplata izvrši primitkom kriptovalute od strane primatelja usluge/dobra, tada bi se razlika cijeni naplate u kriptovaluti u odnosu na kunu smatrala primitkom od samostalne djelatnosti, a ne primitkom ostvarenim od kapitalnih dobitaka.
 1. Što ako kriptovalutu steknem prodajom osobne imovine?
 • Primitak koji fizička osoba ostvari prodajom osobne imovine koji je naplatio kriptovalutom je neoporeziv. Međutim, ako stečene kriptovalute od prodaje imovine odluči koristiti za daljnje trgovanje i pritom ostvari kapitalni dobitak, tada plaća porez na dohodak od kapitala na razliku u cijeni između prodajne i nabavne vrijednosti, s naglaskom da se kao nabavna cijena uzima tržišna vrijednost kriptovalute u trenutku stjecanja, a koja se utvrđuje na način da se uzme prosječna vrijednost određene kriptovalute na nekoj od većih kriptov burzi na dan stjecanja.
 1. Što ako kriptovalutu steknem darovanjem (tzv. airdrop stjecanje)?
 • Kod samog stjecanja darovanjem ne nastaje porezna ovveza, ali i ovdje vrijedi pravilo otuđenja od 2 godine. To znači da ako daroprimatelj odluči otuđiti darovane mu kriptovalute prije proteka godine utvrdit će se dohodak od kapitala. U ovom slučaju danom nabave smatrat će se dan nabave pravnog prednika (darovatelja). Airdrop – prema trenutnim zakonskim odredbama na ovakvu vrstu nepredviđenog primitka ne plaća se porez na stjecanje, ali kao i u prethodnim slučajevima platit će se porez na dohohdak od kapitala u slučaju otuđenja prije proteka od 2 godine od datuma stjecanja.
 1. Što ako kriptovalutu steknem protučinidbom?
 • U slučaju da fizička osoba stekne određenu kol. kriptovaluta za neku protučinidb (npr. ispunjavanje anketa, promo usluge i sl.) utvrdit će se drugi dohodak ili dohodak od samostalne djelatnosti po osnovi takvog primitka. U svim prethodno navedenim slučajevima transakciju je potrebno dokazati vjerodostojnom dokumentacijom (ugovorom, potvrdom, ispisom prometa s walleta, ispisom prometa po kreditnoj/debitnoj kartici itd.)
 1. Kako dokumentirati transakciju ako je kriptovaluta kupljena direktno od fizičke osobe za cash?
 • U slučaju kupnje kriptovalute direktno od druge fizičke osobe isto mora biti dokumentirano ugovorom ili drugim vjerodostojnim dokumentom u kojem moraju osobito biti istaknuti sljedeći podaci:

 • • osobni podaci kupca i prodavatelja

 • • predmet kupnje/prodaje

 • • datum kupnje/prodaje

 • • isnos i cijena te broj jedinica koji se kupuje/prodaje

 • • način plaćanja

 • Primjerice ulagatelji mogu koristiti web-mjesta kao što su LocalBitcoins gdje mogu naći kupca u svojoj blizini i kupiti bitcoin od njega gotovinom, ali u tom slučaju, kako kupac, tako i prodavatelj, moraju sačuvati potvrdu o obavljenoj kupoprodaji.

U slučaju da odgovor na Vaše pitanje niste pronašli ovdje, obratite nam se na info@ubik.hr ili postavite pitanje u našoj telegram grupi https://t.me/ubikcommunity !

Vaš UBIK