preloader

UBIK Arbitraža

UBIK održava stalni arbitražni sud u skladu sa Zakonom o arbitraži. UBIK-ova arbitraža je prije svega usmjerena na sporove koji proizlaze iz novih tehnologija (blockchain, AI...), ali prihvaća svaki predmet koji se podnese.

Arbitražna Pravila:

Svi sporovi, nesuglasice ili zahtjevi koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog kršenja, prestanka ili ništetnosti, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s UBIKourt Arbitražnim Pravilima. Pozivanjem na ovu odredbu odabranim se smatraju trenutno važeća Arbitražna Pravila.

Arbitraža će se voditi pred arbitražnim sudištem UBIKourt.

Ovlaštenik za imenovanje biti će UBIKourt.

Broj arbitara biti će [jedan ili tri].

Mjesto arbitraže biti će [Zagreb, Croatia] [ili izabrati drugo mjesto].

Jezik/jezici arbitražnog postupka biti će [hrvatski, engleski].

Pošalji pitanje